Taller


Forgam constructors disposa de taller propi per a l'elaboració de ferralla.


També disposem de personal per al muntatge d'armadures, amb homologació de soldadura al seu servei.